Kontakty

Sídlo ČSV,z.s. OO Benešov :  (doručovací adresa)

ČESKÝ SVAZ VČELAŘŮ,z.s.

Okresní organizace Benešov

Na Oboře 100

257 06 Louňovice pod Blaníkem 

Elektronické spojení: (email)   oobenesov@vcelarstvi.cz

Webové stránky: www.vcelari-benesov.cz

Číslo účtu OO Benešov : 320289309/0800

 

Mobil:

 Předseda OO

 př.František Hlaváček             774 234 446

          Jednatel    

   př.Ing.Milan Plaštiak           605 275 674

Nepřehlédněte !!!