Preventivní opatření

http://eagri.cz/public/web/svs/portal/zdravi-zvirat/vcely/varroaza-vcel/preventivni-opatreni-varroaza.html

Varoáza - Jaro 2015

Varoaza-2015

Nepřehlédněte !!!