Preventivní opatření

http://eagri.cz/public/web/svs/portal/zdravi-zvirat/vcely/mor-vceliho-plodu/preventivni-opatreni-k-tlumeni-a-k.html

Nepřehlédněte !!!